Regulamin pobytu

  W każdym Apartamencie znajduje się regulamin umieszczony w widocznym miejscu. Należy się z nim koniecznie zapoznać.

  1. Doba hotelowa

  Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.

  2. Płatności

  Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. Opłata miejscowa jest wliczona w cenę pokoju.

  3. Akceptacja zwierząt

  W Apartamencie akceptujemy zwierzęta za uprzednim zgłoszeniem i dodatkową opłatą.

  4. Palenie tytoniu

  W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

  5. Cisza nocna

  Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

  6. Odpowiedzialność za szkody

  Goście Apartamentu INALDA ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia apartamentu jak ich utratę.

  W przypadku powstania szkody w pokoju z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

  7. Zawiadomienie o szkodzie

  Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody w pokoju bądź też o jej stwierdzeniu.

  8. Dostęp do obiektu

  Goście zobowiązani są przechowywać klucz do apartamentu i do klatki schodowej z należytą starannością. W przypadku jego/ich utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany dwóch wkładek zamka w wysokości 200 zł każdy komplet. Klucz zapasowy dostępny będzie u właściciela obiektu. Kontakt telefoniczny 605489746.

  9. Własność gościa

  Apartament INALDA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione
  w pokojach.

  10. Impreza

  Goście zobowiązują się wykorzystywać Apartament jedynie do celów mieszkalnych. Kategorycznie zabrania się organizowania imprez w Apartamencie. 

  11. Wypowiedzenie pobytu

  W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi,  firma Apartament INALDA zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

   

  Korzystanie z usług Apartamentu INALDA stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

  Projekt i realizacja: Asearch